JEEVANPRAMAN LIFE CERTIFICATE | KNOW YOUR PPO NO

பென்ஷன்தாரர் LIFE CERTIFICATE பண்ண வரும்போது கீழேயுள்ள சில பிரச்சினைகளால் ஒன்னு நாம முழிப்போம்! 🙄🙄🙄 இல்ல கஷ்டமர் முழிப்பாங்க😳😳😳 🔖🔖🔖😂🔖🔖🔖 📒 கஷ்டமர் PPO NO FULL ஆ தெரியலயா? 📕கஷ்டமர் PPO NO கொண்டு வரவில்லையா? 📗எப்படி 4 மற்றும் 5 இலக்க PPO எண்களுக்கு முழு PPO எண் பெறுவது? 📘பென்ஷன்தார் Full Family Detail மற்றும் அவர் ஆரம்பம் முதல் பெற்ற பென்ஷன் விவரம் பார்க்க முடியுமா? 📙 Jeevan Pramman […]

Continue Reading