பென்ஷன்தாரர் LIFE CERTIFICATE பண்ண வரும்போது கீழேயுள்ள சில பிரச்சினைகளால் ஒன்னு நாம முழிப்போம்! 🙄🙄🙄 இல்ல கஷ்டமர் முழிப்பாங்க😳😳😳
🔖🔖🔖😂🔖🔖🔖

CLICK AND VIEW ADVERTISEMENT

📒 கஷ்டமர் PPO NO FULL ஆ தெரியலயா?

📕கஷ்டமர் PPO NO கொண்டு வரவில்லையா?

📗எப்படி 4 மற்றும் 5 இலக்க PPO எண்களுக்கு முழு PPO எண் பெறுவது?

📘பென்ஷன்தார் Full Family Detail மற்றும் அவர் ஆரம்பம் முதல் பெற்ற பென்ஷன் விவரம் பார்க்க முடியுமா?

📙 Jeevan Pramman Status எப்படி Check செய்வது?
📒📕📗📘📙📚📖

அனைத்திற்கும் விடை
இந்த வீடியோவில்…
👇👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/M2ByM7m-QGw

CLICK AND VIEW ADVERTISEMENT

By @cscttamilpasanga

Proudly powered by CSC TAMIL PASANGA

62 thoughts on “JEEVANPRAMAN LIFE CERTIFICATE | KNOW YOUR PPO NO”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!