தமிழ்நாடு அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் நலவாரியத்தில் சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக பதிவு செய்யும் வழிமுறைகள்:

உதவி தொழிலாளர் ஆணையரின் ஒப்புதல் பெரும்வரை தாங்கள் கடவுச்சொல் (O.T.P) மூலமாக மட்டுமே உள்நுழைய முடியும். விண்ணப்பம் சமர்பித்தவுடன் தங்களுடைய கைபேசிக்கு விண்ணப்ப எண் அனுப்பபடும். தாங்கள் விண்ணப்பத்தில் ஏதேனும் கேள்வி இருப்பின் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி கேள்வி எழுப்புவார், அதனை கைபேசி எண் மூலமாக கேள்வி எழுப்பபட்டுள்ளது என்பதை நீங்கள் அறியலாம். தாங்கள் விண்ணப்பம் சரியாக இருப்பின் அதிகாரியின் ஒப்புதல் அளித்து மேலும் தங்களுக்கான நிரந்தர பதிவு எண் வழங்கப்படும் , நிரந்தர பதிவு எண் மற்றும் […]

Continue Reading

MORPHO RD INSTALLATION MANUAL | Please follow the simple steps to install Morpho Rd Service successfully for ICICI Bank BC

ICICI Bank BC MORPHO RD SERVICE INSTALLATION MANUAL STEPS • Remove the Finger Print device from your System • Uninstall Old Morpho Rd software , Morpho drivers and other finger print related software (E.g : Jeeven Pramaan, Digipay) ▪ Delete the following folders in C drive ” Morpho, MORPHORDLOG, MorphoRdServiceLOSoft “ • Clear all temp […]

Continue Reading

CSC VLES FOLOW THE Eight Steps to become a Banking correspondent (BC) with ICICI Bank

For any other queries kindly contact- icici@csc.gov.in 1.Apply with full details / Information for BC on http://bankmitra.csccloud.in/ 2. CSC shall verify eligible VLEs, shares the list with the Bank for approval. 3. Selected VLEs to open an ICICI Bank current account on https://icici.figw.in/FiGateway the form. way/ using CSC VLE id. 4. VLE to undertake Biometric […]

Continue Reading

CSC LIVE REGISTRATION START | AADHAR Demographic Update through Update Client Lite (UCL)

Update Client Lite (UCL) The residents who would have got enrolled with AADHAAR enrollment process may have some information to be corrected either demographic or biometric. Demographic details likes: Digital Seva Connect About Demographic Update and UCL UCL(Update Client Lite) is a Demographic Update Client/Software developed by UIDAI through which a resident can update his/her […]

Continue Reading

Around 20,000 such CSCs to make Aadhaar updating easier for citizens

by IT Minister Ravi Shankar Prasad To make Aadhaar updating easier for citizens, UIDAI as permitted Common Services Centres which are designated banking correspondents of banks, to offer Aadhaar update services. Around 20,000 such CSCs vill now be able to offer this service to citizens. For more Details 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 Around 20,000 such CSCs to make […]

Continue Reading

Digipay V 4.2

New update and Important Note Important Note DigiPay v 4.2 will be rolled out today the new version will feature: fix for passbook sync fix for balance display in cash withdrawal fix for registration issues Speed enhancements fixes for local storage for transaction logs The update will be automated and any client which will restart […]

Continue Reading

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Standard Operating Procedure (SOP) Version 1.0 for “Govt. Approved Common Service Centres (CSCs) at Gram Panchayat level” or as specifically approved by State/UT/District Administration

Reference Order: No.40-3/2020-DM-I (A), Ministry of Home Affairs, Govt. of India dated 15/04/2020 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Standard Operating Procedure (SOP) Version 1.0 for “Govt. Approved Common Service Centres (CSCs) at Gram Panchayat level” or as specifically approved by State/UT/District Administration About this SOP This SOP is applicable to current phase of COVID-19 pandemic in […]

Continue Reading